Tažná zařízení

tažná zařízení všech typů

Tažná zařízení montujeme na osobní i užitkové vozy. Montáž tažného zařízení provádíme v průběhu jednoho dne. Jsme držiteli osvědčení a jsme oprávněni odborně montovat tažná zařízení. Všechna tažná zařízení jsou zkoušena a homologována dle 94/20/ES, EHK 55.01, nebo schválena atestem 8SD 1708.

Jedná se o významný konstrukční prvek a proto musí být zapsán do technického průkazu.sedan

Přihlášení tažného zařízení

Pokud montáž provede autorizované pracoviště, stačí přihlášení na příslušném obecním (dopravním) úřadě. V opačném případě (montáž neodborným servisem, montáž svépomocí) je potřeba navštívit stanici technické kontroly s typovým listem výrobku, kde vystaví doklad o správnosti montáže. S tímto potvrzením se tažné zařízení zapíše na obecním úřadě do technického průkazu.

Doklady potřebné k zápisu tažného zařízení

  • Velký a malý technický průkaz
  • Typový list tažného zařízení (součástí je i záruční list a doklad o montáži) – dodáme po montáži
  • Občanský průkaz, nebo právnická osoba – živnostenský list popřípadě výpis z obchodního rejstříku.

Chci si nechat dodělat tažné zařízení